Openbare verlaging van prijzen voor geneesmiddelen tegen hepatitis C

Openbare verlaging van prijzen voor geneesmiddelen tegen hepatitis C

29-11-2018

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft besloten acht nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C te blijven vergoeden. Tot nu toe golden vertrouwelijke prijsafspraken voor deze middelen, maar die zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer nodig. Minister Bruins: “Door de afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt konden patiënten snel en tegen een aanvaardbare prijs van deze middelen gebruik maken. Dat deze vertrouwelijke afspraken nu niet meer nodig zijn en de prijs van de middelen in het openbaar fors naar beneden gaat is een mooi succes.”

Sinds 2013 maakt het ministerie van VWS financiële afspraken met fabrikanten van geneesmiddelen. Door prijsafspraken te maken worden belangrijke maar dure geneesmiddelen beschikbaar voor patiënten. Maximale transparantie van prijs is altijd het doel. In de praktijk echter stellen fabrikanten als harde voorwaarde dat de afspraken vertrouwelijk blijven. In dat geval wordt ervoor gekozen de middelen beschikbaar te maken voor patiënten en de prijsafspraken daarom vertrouwelijk te houden. Iedere prijsafspraak heeft een einddatum. Vóór deze einddatum wordt gekeken of een middel ook zonder vertrouwelijke afspraak in het basispakket kan blijven. Als zonder de gemaakte afspraken de kosten omhoog schieten en er geen alternatieven zijn, dan kan de afspraak worden verlengd. In het geval van de hepatitis C middelen zijn er inmiddels meerdere varianten op de markt en hebben meerdere fabrikanten gehoor gegeven aan het verzoek van minister Bruins om een openbare verlaging van de prijs. Verlenging van deze arrangementen is daarmee niet nodig.

Een standaardbehandeling met de huidige vergoede middelen kost nu op basis van de openbare prijs ongeveer 30 tot 50 duizend euro. De overeengekomen openbare prijsverlagingen verschillen per product, maar lopen op tot 46%. Als gevolg van deze prijsverlagingen zijn per 1 januari 2019 drie middelen beschikbaar voor een openbare prijs van minder dan 25 duizend euro per behandeling.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie VWS.