Chronische hepatitis C is weer meldingsplichtig

Chronische hepatitis C is weer meldingsplichtig

16-01-2019

Vanaf 1 januari 2019 verandert de meldingsplicht voor hepatitis C. Naast acute hepatitis C zijn dan ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig.

De meldingsplicht omvat het melden van bepaalde soorten infectieziekten. Goede bestrijding van deze ziekten begint namelijk met een snelle melding. Alleen zo kan de overheid adequate maatregelen nemen. Denk aan bron- of contactopsporing, vaccinatie en/of antibioticaprofylaxe, voorlichting aan zorgverleners en/of mensen die een risico lopen op besmetting, het instellen van hygiënemaatregelen of een beroepsverbod, het weren van besmettelijke leerlingen van scholen of kinderdagverblijven en in uiterste gevallen isolatie van besmettelijke patiënten of quarantaine van contacten. De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

De nieuwe meldingsplicht voor hepatitis C wordt ingevoerd omdat er nu effectievere behandelmethodes bestaan. Door tijdig te behandelen, kan verdere verspreiding van het virus worden voorkomen. Daarom is het belangrijk geworden om alle geïnfecteerde personen snel in beeld te krijgen. De huidige meldingsplicht voor alleen acute hepatitis C-infecties voorziet hierin onvoldoende.

Bron: RIVM.

Klik hier voor meer informatie over meldingsplichtige ziektes.