Mensen die bloed(producten) hebben ontvangen voor 1992

In 1992 werd de screening van gedoneerd bloed op hepatitis C ingevoerd in Nederland, waardoor bloed waar het virus in zat vernietigd kon worden voor het aan een patiënt gegeven werd. Vóór 1992 zijn met name mensen die regelmatig bloedtransfusies ontvingen, zoals patiënten met hemofilie (een bloederziekte), geïnfecteerd geraakt met hepatitis C. Wij willen in deze paragraaf ook dialysepatiënten bespreken, die ook een hoger risico hebben op het oplopen van hepatitis C.

 

In 1995-1996 en 1996-1998 zijn mensen die gedialyseerd werden gescreend op hepatitis C (27). Het aantal antistof-positieve mensen varieerde van 2,7% (62/2281) tot 3,2% (74/2286). Het aantal mensen met chronische hepatitis C varieerde van 2,5% (58/2281) tot 2,7% (61/2286). Al met al heeft de helft van alle dialysepatiënten meegedaan aan dit project.

 

Er is één project uitgevoerd bij mensen met hemofilie, een bloederziekte (28). Deze mensen hebben alleen risico gelopen op hepatitis C indien zij bloedproducten hebben gekregen voor 1992. Alle bekende hemofilie patiënten in Nederland werden in 2001 uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Van de 1519 uitgenodigden, bleken 771 risico te hebben gelopen op hepatitis C. Ruim 80% (638/771) hiervan had informatie over hun hepatitis C status gegeven. In totaal had 69,1% (441/638) aangegeven hepatitis C te hebben of te hebben doorgemaakt (dus antistoffen aantoonbaar) en had 53,9% (344/638) aangegeven actief geïnfecteerd te zijn met chronische hepatitis C. Het overgrote deel van deze laatste groep (68%) was (nog) niet aan behandeling begonnen.