Inleiding

Wereldwijd zijn miljoenen mensen geïnfecteerd met hepatitis C en overlijden er honderdduizenden per jaar aan de gevolgen van deze ernstige ziekte. Verschillende instanties, waaronder de Wereld Gezondheidsorganisatie, hebben de noodklok geluid en roepen landen en gezondheidsinstellingen op tot actie. Het doel is om hepatitis C te elimineren in 2030.

 

In Nederland wordt geschat dat er ruim 20.000 mensen geïnfecteerd zijn met hepatitis C. Jaarlijks overlijden nog steeds ongeveer 320 mensen aan de gevolgen van deze aandoening. In Nederland willen we dit aantal fors verminderen. Ook willen we het aantal nieuwe infecties verminderen en zorgen dat zo veel mogelijk mensen die geïnfecteerd zijn geraakt genezen. Dit willen we bereiken door zo veel mogelijk mensen te behandelen met de nieuwe antivirale medicijnen. Zo willen we bijdragen aan de eliminatie van hepatitis C in 2030.

De eerste stap in het elimineren van hepatitis C is het behandelen van alle patiënten waarbij ooit de diagnose is vastgesteld. Veel van deze mensen zijn niet meer onder behandeling van een specialist. Het plan is om deze mensen opnieuw op te sporen en te vragen of ze opnieuw geëvalueerd en behandeld willen worden. Dit proces heet retrieval. Er zijn al enkele regionale projecten uitgevoerd, en in 2018 zijn we begonnen met een landelijk project. U leest daar hier meer over.

De tweede stap is het diagnosticeren van nieuwe mensen, mensen die niet weten dat ze geïnfecteerd zijn met het hepatitis C virus. Dit kan door het aanbieden van screening aan risicogroepen. Als we de kennis over hepatitis C vergroten, zullen zorgverleners eerder testen op deze aandoening in situaties waarin dit nodig is.

 

Door de jaren heen zijn er vele screeningsprojecten in Nederland uitgevoerd. U leest daar hier meer over.

Eliminatie_screening_png24