Meerdere risicogroepen tegelijk

Naast projecten die zich focussen op één bepaalde risicogroep, zijn er ook enkele projecten geweest die zich richtten op populaties waarin zich meerdere risicogroepen voordoen, zoals maatschappelijke opvanghuizen en gevangenissen. Hepatitis C komt ook hier vaker voor dan in de algemene bevolking.

2009
2010
2018

2009

In 2009 deed met onderzoek in verschillende Nederlandse gevangenissen (29). Het bleek dat 24% (814/3360) van een willekeurige steekproef van de gevangenissenpopulatie ooit getest was op hepatitis C. Hiervan had 10% (82/814) antistoffen in het bloed. Bij slechts 24 mensen werd daarna een RNA bepaald, die bij 18 mensen positief was (18/24 = 75%). Het nadeel van dit project was dat er niet actief door de onderzoekers getest werd, maar dat zij uit de dossiers op moesten maken hoe veel mensen er getest waren. De dossiers bleken vaak incompleet en veel informatie was niet terug te vinden.

2010

In 2010 was er een project in een gevangenis in Zuid-Limburg, waar ze actief mensen gingen screenen (30). Er deden 229 mensen mee (78% van totale populatie), waarvan 7,4% (17/229) antistof-positief was. Elf van hen (4,8%) waren RNA-positief en hadden dus chronische hepatitis C.

2018

Recent (2018) is er een project afgerond in Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam (31). Medewerkers en cliënten in 14 centra werden eerst voorgelicht over hepatitis C, waarna ze gevraagd werden een risico checklist in te vullen en zich te laten testen op hepatitis C antistoffen. Als deze aangetoond werden, werd er ook getest op RNA. Uit de risico checklists bleek dat 93% risico heeft gelopen op hepatitis C, maar dat slechts 22% in het verleden getest was. Na het testen bleek 9,8% (22/225) van de cliënten antistof-positief te zijn en was 4,4% (10/225) geïnfecteerd met chronische hepatitis C (RNA-positief). De geteste medewerkers hadden geen hepatitis C antistoffen in het bloed.