Archief

In 2016 heeft de afdeling interne geneeskunde van het Haga Ziekenhuis in Den Haag een retrieval project uitgevoerd (44). Zij hebben via laboratoriumgegevens 61 patiënten geïdentificeerd die uit zorg waren verdwenen. Na contactlegging bleken 22 mensen reeds te zijn genezen, 12 mensen hadden geen mogelijkheid...

De afdeling maag-, darm- en leverziekten in het HagaZiekenhuis Den Haag heeft in 2014-2016 een retrieval project uitgevoerd (43). Met behulp van laboratoriumgegevens identificeerden zij 99 patiënten die uit zorg waren verdwenen. Het bleek dat 69 patiënten bewust uit controle waren verdwenen, 18 patiënten nog...

In Drenthe en Groningen begon men met een retrieval project in 2013 (95). Met behulp van laboratoriumuitslagen werden mensen geïdentificeerd die in de voorgaande 10 jaar gediagnosticeerd waren met chronische hepatitis C. Vervolgens kregen de aanvragers van de test een brief met de vraag om...

Het eerste retrieval project dateert uit 2007-2015 en werd uitgevoerd in het LUMC (42). Zij identificeerden 393 mensen gediagnosticeerd met hepatitis C, waarvan er 55 (14%) uit zorg waren verdwenen. Van 51 mensen was de huisarts bekend. Hiervan waren 25 mensen nog in zorg, 6...

Recent (2018) is er een project afgerond in Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam (37). Medewerkers en cliënten in 14 centra werden eerst voorgelicht over hepatitis C, waarna ze gevraagd werden een risico checklist in te vullen en zich te laten testen op anti-HCV....

In 2010 was er een project in een gevangenis in Zuid-Limburg, waar ze actief mensen voorlichting gaven om ze daarna te screenen (36). Er deden 229 mensen mee (78% van totale populatie), waarvan 7,4% (17/229) anti-HCV positief was. Elf van hen (4,8%) waren RNA-positief....

In 2009 is er een project uitgevoerd in verschillende Nederlandse gevangenissen (35). Men voerde dossieronderzoek uit om te kijken hoe veel mensen ooit getest was op hepatitis C. De dossiers waren echter vaak incompleet en veel informatie was niet terug te vinden. Uit de beschikbare...

Een nationaal project in 2009-2010 richtte zich op injecteerbare drugsgebruikers in verslavingskliniek en methadonposten (8). Ze voerden een bewustzijnscampagne uit waarna ze gebruikers screenden op hepatitis C. Er werden 1130 antistoftesten uitgevoerd, waarvan 26,5% positief was (299/1130)....

In Amsterdam hebben ze drugsgebruikers die in de ACS meededen (2005-2007) en drugsgebruikers die methadonklinieken bezochten (2007-2009) hepatitis C screening aangeboden (25). Van de ACS deelnemers heeft 90% zich laten testen. Bijna 60% (267/449) testte positief op antistoffen en bijna 41% (183/449) ook op RNA....

In Den Haag hebben ze in 2000 mensen getest die drugs spoten of hadden gespoten in het verleden en die op dat moment nog steeds harddrugs gebruikten (injecteerbaar of niet). Van de 199 geteste mensen bleek 47% (94/199) antistof-positief te zijn (24)....