2009

2009

In 2009 heeft men in Arnhem een voorlichting- en screeningsproject uitgevoerd onder Turkse migranten (11). In totaal werden 647 mensen getest, ongeveer 10% van de geschatte totale populatie. Slechts 0,3% (2/647) had hepatitis C antistoffen in het bloed. Bij beide mensen was er sprake van een chronische infectie (RNA-positief).