2009

2009

In 2009-2010 zijn eerste generatie migranten uit Egypte in regio Amsterdam gescreend op hepatitis C (12). Zij werden benaderd met voorlichtingsmateriaal, waarin zij uitgenodigd werden voor voorlichtingbijeenkomsten (gegeven in het Arabisch) in samenwerking met (sleutelfiguren uit) Egyptische organisaties. Er was sprake van on-site screening. Ongeveer 15% van de totale Egyptische migrantenpopulatie in Amsterdam heeft uiteindelijk meegedaan. Ruim 2% (10/465) was RNA-positief. Eén patiënt was alleen anti-HCV positief.