2011

2011

In 2011 werden in Arnhem 959 eerste generatie migranten uit landen met een hoge hepatitis C veel prevalentie (Afghanistan, Iran, Irak, voormalige Sovjet-Unie en Vietnam) gescreend (13). Migranten werden benaderd met informatiemateriaal in hun eigen taal, verspreid bij relevante organisaties of door de gemeente verstuurd naar de mensen thuis. Daarnaast bestond er een website gewijd aan dit project. Mensen werden uitgenodigd voor voorlichtingbijeenkomsten met on-site screening. Het project bereikte 30% van de totale migrantenpopulatie uit de 5 genoemde landen. In totaal was 0,9% (9/959) antistof-positief. Hogere prevalentiecijfers werden gevonden bij migranten uit de voormalig Sovjet-Unie (3%) en Vietnam (1,5%). Slechts 0,3% (3/959) was RNA-positief.