2013

2013

In Drenthe en Groningen begon men met een retrieval project in 2013 (95). Met behulp van laboratoriumuitslagen werden mensen geïdentificeerd die in de voorgaande 10 jaar gediagnosticeerd waren met chronische hepatitis C. Vervolgens kregen de aanvragers van de test een brief met de vraag om de uitslagen te controleren. Indien er sprake was van een chronische infectie werden zij verzocht de desbetreffende persoon te verwijzen naar een hepatitiscentrum. Van de 129 geïdentificeerde mensen met chronische hepatitis C viel een groot deel af wegens onbekende huisarts- of adresgegevens of wegens het verblijven in een gevangenis. Van de overige 79 mensen hoefde 66% (52/79) niet verwezen te worden omdat ze vanzelf genezen waren, al eerder verwezen waren naar een hepatitiscentrum of omdat ze inmiddels waren overleden. Er bleven zo 25 mensen over, waarvan er 18 (72%) verwezen zijn naar een hepatitiscentrum.