2016

2016

In 2016 heeft de afdeling interne geneeskunde van het Haga Ziekenhuis in Den Haag een retrieval project uitgevoerd (44). Zij hebben via laboratoriumgegevens 61 patiënten geïdentificeerd die uit zorg waren verdwenen. Na contactlegging bleken 22 mensen reeds te zijn genezen, 12 mensen hadden geen mogelijkheid tot behandeling (korte resterende levensverwachting, ernstige bijkomende ziekten) en 16 mensen waren niet traceerbaar. Van de 11 overige mensen die te traceren waren, hebben er 5 gereageerd (46%). Vier van de vijf hadden een indicatie voor behandeling. Zij zijn inmiddels allen genezen.

 

In 2016 werd er in Alkmaar een retrieval project uitgevoerd (45). Via laboratoriumuitslagen identificeerden zij lost to follow-up patiënten die de afgelopen 15 jaar gediagnosticeerd waren. Zij contacteerden vervolgens de huisarts met het verzoek hen opnieuw te verwijzen voor behandeling. Zo’n 30% (150/499) van de mensen met hepatitis C bleek uit zorg te zijn verdwenen. Helaas was een groot deel (84%) van hen verhuisd naar een andere regio, zat in de gevangenis of had geen recente huisarts- of adresgegevens. Zij konden dus niet bereikt worden. Van de 20 personen die uitgenodigd werden, reageerde 20% (4/20). Drie van de vier begonnen met behandeling.

 

In Arnhem heeft men in 2016 een retrieval project uitgevoerd waarbij men laboratoriumgegevens combineerde met gegevens van de GGD (46). In een periode van 15 jaar werden 53 personen met hepatitis C geïdentificeerd. De huisarts werd verzocht deze mensen opnieuw in kaart te brengen en eventueel opnieuw te verwijzen. Eén hepatitis C patiënt (1,9%) had een indicatie voor een nieuwe verwijzing.

 

Het meest recente en grootste retrieval project tot nu toe, is in 2016 uitgevoerd in regio Utrecht, “REACH” genaamd (47). Zij hebben laboratoriumgegevens uit een viertal ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum) en een huisartsenlaboratorium uit de regio opgevraagd. Recente adresgegevens van de mensen die uit zorg verdwenen waren, vroegen zij op bij de Basisregistratie Personen (voor meer info zie de site van de Rijksoverheid). Zij nodigden 269 patiënten die uit zorg verdwenen waren en beschikbare adresgegevens hadden uit voor een herevaluatie op de polikliniek. Tot nu toe zijn 47 mensen op de polikliniek verschenen, waarvan 42 mensen nog steeds geïnfecteerd waren met chronische hepatitis C. Van deze 42 mensen zijn tot nu toe 28 mensen gestart met behandeling of is er een behandeling gepland.