2018

2018

Recent (2018) is er een project afgerond in Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam (37). Medewerkers en cliënten in 14 centra werden eerst voorgelicht over hepatitis C, waarna ze gevraagd werden een risico checklist in te vullen en zich te laten testen op anti-HCV. Indien ze positief waren, werd er ook getest op RNA. Uit de risico checklists bleek dat 93% risico heeft gelopen op hepatitis C, maar dat slechts 22% in het verleden getest was. Na het testen bleek 9,8% (22/225) van de cliënten anti-HCV positief te zijn 4,4% (10/225) RNA-positief. De geteste medewerkers waren allen anti-HCV negatief.