Archief

In 2016 heeft de afdeling interne geneeskunde van het Haga Ziekenhuis in Den Haag een retrieval project uitgevoerd (44). Zij hebben via laboratoriumgegevens 61 patiënten geïdentificeerd die uit zorg waren verdwenen. Na contactlegging bleken 22 mensen reeds te zijn genezen, 12 mensen hadden geen mogelijkheid...

De afdeling maag-, darm- en leverziekten in het HagaZiekenhuis Den Haag heeft in 2014-2016 een retrieval project uitgevoerd (43). Met behulp van laboratoriumgegevens identificeerden zij 99 patiënten die uit zorg waren verdwenen. Het bleek dat 69 patiënten bewust uit controle waren verdwenen, 18 patiënten nog...

In Drenthe en Groningen begon men met een retrieval project in 2013 (95). Met behulp van laboratoriumuitslagen werden mensen geïdentificeerd die in de voorgaande 10 jaar gediagnosticeerd waren met chronische hepatitis C. Vervolgens kregen de aanvragers van de test een brief met de vraag om...

Het eerste retrieval project dateert uit 2007-2015 en werd uitgevoerd in het LUMC (42). Zij identificeerden 393 mensen gediagnosticeerd met hepatitis C, waarvan er 55 (14%) uit zorg waren verdwenen. Van 51 mensen was de huisarts bekend. Hiervan waren 25 mensen nog in zorg, 6...