Algemeen

Hepatitis C is een leverontsteking veroorzaakt door een virus. Naast het hepatitis C virus bestaan er 4 andere types: A, B, D en E. Het hepatitis C virus bestaat uit 7 klinisch relevante soorten, opgedeeld in 7 genotypen (1 t/m 7). Ieder genotype heeft meerdere subtypes (aangegeven met een letter). Transmissie geschiedt door middel van bloed-bloedcontact.

Nadat iemand is geïnfecteerd spreekt men van acute hepatitis C. Acute hepatitis C presenteert zich meestal (in 90% van de gevallen) asymptomatisch. Indien er wel symptomen zijn, zijn deze vaak aspecifiek, zoals vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, buikpijn. Er kan icterus ontstaan. In 75-85% van de gevallen blijft het virus langer dan 6 maanden in het bloed aanwezig en spreekt met van chronische hepatitis C. Chronische hepatitis C geeft vaak pas symptomen als de schade aan de lever vergevorderd is.

Hepatitis C kent vele complicaties, waarvan cirrose en hepatocellulair carcinoom de meest voorkomende en gevreesde complicaties zijn.