Extrahepatisch: diabetes mellitus type 2

Extrahepatische verschijnselen

 

Ongeveer 40-70% van de chronische hepatitis C patiënten ontwikkelt ooit een extrahepatische aandoening gedurende hun ziektebeloop, gebaseerd op studies waarbij patiënten langdurig (veelal langer dan 20 jaar) geïnfecteerd waren met hepatitis C (64, 65). De belangrijkste zijn gemengde cryoglobulinemie, membranoproliferatieve glomerulonefritis, non-Hodgkin lymfoom, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, depressie en reumatologische aandoeningen.

Diabetes mellitus type 2

 

De prevalentie van diabetes mellitus (DM) type 2 bij HCV patiënten ligt rond de 15% (66). Dit percentage is hoger dan in de algemene populatie. Het risico op DM type 2 is groter bij cirrotische patiënten (71). Het effect van de nieuwe antivirale therapieën op de glucosewaarden of insulineresistentie is nog niet bekend.

 

DM type 2 geeft ook bij HCV patiënten een verhoogd risico op het ontwikkelen van een hepatocellulair carcinoom (HCC) (72). Er zijn aanwijzingen dat het geven van metformine therapie de kans op het ontwikkelen van een HCC verkleint (73).