Extrahepatisch: hart en vaatziekten

Extrahepatische verschijnselen

 

Ongeveer 40-70% van de chronische hepatitis C patiënten ontwikkelt ooit een extrahepatische aandoening gedurende hun ziektebeloop, gebaseerd op studies waarbij patiënten langdurig (veelal langer dan 20 jaar) geïnfecteerd waren met hepatitis C (64, 65). De belangrijkste zijn gemengde cryoglobulinemie, membranoproliferatieve glomerulonefritis, non-Hodgkin lymfoom, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, depressie en reumatologische aandoeningen.

Hart en vaatziekten

 

HCV infectie vergroot het risico op hart en vaatziekten (74). Deze risico’s worden verder vergroot door de aanwezigheid van fors rookgedrag, hypertensie en/of diabetes mellitus (74). HCV behandeling lijkt de cardiovasculaire uitkomsten te verbeteren in patiënten, blijkt uit een prospectieve studie met diabetes mellitus patiënten (75).