Extrahepatisch: non-Hodgkin lymfoom

Extrahepatische verschijnselen

 

Ongeveer 40-70% van de chronische hepatitis C patiënten ontwikkelt ooit een extrahepatische aandoening gedurende hun ziektebeloop, gebaseerd op studies waarbij patiënten langdurig (veelal langer dan 20 jaar) geïnfecteerd waren met hepatitis C (64, 65). De belangrijkste zijn gemengde cryoglobulinemie, membranoproliferatieve glomerulonefritis, non-Hodgkin lymfoom, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, depressie en reumatologische aandoeningen.

Non-Hodgkin lymfoom

 

Het risico op het ontwikkelen van lymfoom ligt 60% hoger voor patiënten met HCV vergeleken met patiënten zonder HCV (66). HCV is met name geassocieerd met het marginale zone Non-Hodgkin lymfoom (NHL) en het diffuus grootcellig B-cel NHL. Het behandelen van de HCV zorgt voor een lagere incidentie van lymfoom en geeft snellere regressie van het lymfoom (70). Antivirale behandeling moet dus zo snel mogelijk na algemene lymfoombehandeling gegeven worden.