Epidemiologie

Wereldwijd wordt geschat dat zo’n 71 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd zijn met HCV (60). Een overzicht van de prevalentie van hepatitis C in de verschillende landen wordt gegeven in onderstaande figuur.

 

Geschat wordt dat bijna vierhonderdduizend mensen per jaar overlijden aan hepatitis C, waarvan het grootste gedeelte overlijdt aan complicaties zoals cirrose of hepatocellulair carcinoom (61).

Afbeelding met toestemming van auteurs overgenomen en aangepast uit (60).

Het hepatitis C virus kent 7 genotypen die in bepaalde gebieden meer voorkomen dan in andere gebieden. Genotype 1, 3 en 4 zorgen wereldwijd voor het grootste aantal infecties (respectievelijk 44, 25 en 15%) (60). Genotype 1 komt vooral voor in landen met een bovengemiddeld tot hoog inkomen, genotype 3 vooral in landen met een laaggemiddeld inkomen en genotype 4 vooral in landen met een laag inkomen (60). Een overzicht van de genotype verspreiding over de wereld wordt weergegeven in onderstaande figuren.

Afbeeldingen met toestemming van auteurs overgenomen en aangepast uit (60).

De prevalentie van hepatitis C in Nederland werd in 2016 geschat op 0,16% (62). Dit komt neer op zo’n 23.000 mensen die ooit gediagnosticeerd zijn met HCV. In Nederland komen met name genotype 1 (49,2%), 2 (9,7%), 3 (29,3%) en 4 (10,5%) voor (60). De grootste groep HCV-positieven zijn eerste generatie migranten (n=13.819). Regionaal zijn er grote verschillen in afkomst en dus het risico op hepatitis C. Om te weten welke bevolkingsgroepen in uw regio veel voorkomen en hoe groot de kans is dat deze mensen hepatitis C hebben, is de ‘Hepatitis-tool’ door het RIVM in het leven geroepen (63). Andere HCV-positieve groepen in Nederland zijn PWID (n=3.131), hiv-positieve PWID (n=303), hiv-positieve MSM (n=672), overige hiv-positieven (n=327) en hemofiliepatiënten (n=423). Als laatste is er nog een grote groep die geen van de hiervoor genoemde risicofactoren heeft (gehad), maar wel is geïnfecteerd (n=4.210) (62).