Handige sites

Achtergrondinformatie

 

E-learnings

 

  • Hepatitisinfo e-learnings. Dit zijn geaccrediteerde e-learning modules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie in samenwerking met verpleegkundigen, MDL-artsen en infectiologen. De modules zijn bedoeld voor verschillende beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen ziekenhuizen, GGD-en, penitentiaire inrichtingen en bedrijfsgeneeskundige diensten. Ook zijn modules ontwikkeld voor huisartsen en GGD-artsen.
  • MEDtalks. Een geaccrediteerde nascholing van MEDtalks, gericht op huisartsen.
  • LCI Stappenplannen & Quizzen. De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval. Het is een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen en wordt opgesteld door het LOVI. De quizzen zijn bedoeld als laagdrempelige e-learning om uw kennis van de richtlijnen op te frissen.
  • GGZ E-Academy. Een e-learning module ontwikkeld voor medewerkers in GGZ-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving.
  • Hepatitis tool. Met behulp van deze tool kun je per GGD-regio inzicht krijgen in het aantal geregistreerde migranten met hepatitis B of C.
  • HCV Workshop van SOA Aids Nederland. Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals binnen de hiv- en soazorg. Het programma bestaat uit een drietal modules waarin het onder meer gaat over risico en risicoreductie, meldingsplicht en partnerwaarschuwing. Ook wordt uitgelegd hoe professionals aan de hand van de NoMoreC Toolbox een gesprek over hepatitis C met hun cliënten kunnen starten.

Hepatitis centra

 

Lokale hepatitis C initiatieven

 

  • RIVM overzicht screeningsprojecten.
  • RIVM overzicht heropsporingsprojecten.
  • Actieplan GGD Amsterdam. In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en drie Actiekaarten.
  • NoMoreC. Dit project is opgezet door MC FREE en heeft als doel om de kennis en het bewustzijn over hepatitis C bij homomannen en professionals te vergroten en homomannen tools aan te reiken om de kans op hepatitis C transmissie te reduceren.

Kent u een site of e-learning die u mist? Laat het ons weten via dit contactformulier en mogelijk plaatsen wij een link op deze website.