Heropsporing

Eerdere projecten

Zoals eerder gezegd, is heropsporing (retrieval) van ooit-gediagnosticeerde maar nog niet-behandelde hepatitis C patiënten een belangrijke stap in het elimineren van hepatitis C. De afgelopen jaren zijn er verschillende lokale initiatieven en projecten geweest om retrieval te bewerkstelligen. Deze lokale projecten hebben uiteindelijk aanleiding gegeven voor een landelijke aanpak, het CELINE project genoemd. Over de eerder uitgevoerde, lokale projecten lees je hieronder meer.

2007
2013
2014
2016

2007

Het eerste retrieval project dateert uit 2007-2015 en werd uitgevoerd in het LUMC (42). Zij identificeerden 393 mensen gediagnosticeerd met hepatitis C, waarvan er 55 (14%) uit zorg waren verdwenen. Van 51 mensen was de huisarts bekend. Hiervan waren 25 mensen nog in zorg, 6 waren er overleden, 3 waren verhuisd naar het buitenland en 8 waren niet meer traceerbaar. Uiteindelijk konden 7 mensen van de overige groep bereikt worden, aan wie de huisarts herevaluatie aanbood. Het is niet bekend op deze mensen daadwerkelijk weer in zorg zijn gekomen.

2013

In Drenthe en Groningen begon men met een retrieval project in 2013 (95). Met behulp van laboratoriumuitslagen werden mensen geïdentificeerd die in de voorgaande 10 jaar gediagnosticeerd waren met chronische hepatitis C. Vervolgens kregen de aanvragers van de test een brief met de vraag om de uitslagen te controleren. Indien er sprake was van een chronische infectie werden zij verzocht de desbetreffende persoon te verwijzen naar een hepatitiscentrum. Van de 129 geïdentificeerde mensen met chronische hepatitis C viel een groot deel af wegens onbekende huisarts- of adresgegevens of wegens het verblijven in een gevangenis. Van de overige 79 mensen hoefde 66% (52/79) niet verwezen te worden omdat ze vanzelf genezen waren, al eerder verwezen waren naar een hepatitiscentrum of omdat ze inmiddels waren overleden. Er bleven zo 25 mensen over, waarvan er 18 (72%) verwezen zijn naar een hepatitiscentrum.

2014

De afdeling maag-, darm- en leverziekten in het HagaZiekenhuis Den Haag heeft in 2014-2016 een retrieval project uitgevoerd (43). Met behulp van laboratoriumgegevens identificeerden zij 99 patiënten die uit zorg waren verdwenen. Het bleek dat 69 patiënten bewust uit controle waren verdwenen, 18 patiënten nog steeds onder controle waren en 12 (12%) mensen onbewust uit controle waren verdwenen. Van deze mensen waren er 6 reeds elders succesvol behandeld, 1 was onsuccesvol elders behandeld en 4 waren er niet te traceren. Eén persoon is opgeroepen en succesvol behandeld.

2016

In 2016 heeft de afdeling interne geneeskunde van het Haga Ziekenhuis in Den Haag een retrieval project uitgevoerd (44). Zij hebben via laboratoriumgegevens 61 patiënten geïdentificeerd die uit zorg waren verdwenen. Na contactlegging bleken 22 mensen reeds te zijn genezen, 12 mensen hadden geen mogelijkheid tot behandeling (korte resterende levensverwachting, ernstige bijkomende ziekten) en 16 mensen waren niet traceerbaar. Van de 11 overige mensen die te traceren waren, hebben er 5 gereageerd (46%). Vier van de vijf hadden een indicatie voor behandeling. Zij zijn inmiddels allen genezen.

 

In 2016 werd er in Alkmaar een retrieval project uitgevoerd (45). Via laboratoriumuitslagen identificeerden zij lost to follow-up patiënten die de afgelopen 15 jaar gediagnosticeerd waren. Zij contacteerden vervolgens de huisarts met het verzoek hen opnieuw te verwijzen voor behandeling. Zo’n 30% (150/499) van de mensen met hepatitis C bleek uit zorg te zijn verdwenen. Helaas was een groot deel (84%) van hen verhuisd naar een andere regio, zat in de gevangenis of had geen recente huisarts- of adresgegevens. Zij konden dus niet bereikt worden. Van de 20 personen die uitgenodigd werden, reageerde 20% (4/20). Drie van de vier begonnen met behandeling.

 

In Arnhem heeft men in 2016 een retrieval project uitgevoerd waarbij men laboratoriumgegevens combineerde met gegevens van de GGD (46). In een periode van 15 jaar werden 53 personen met hepatitis C geïdentificeerd. De huisarts werd verzocht deze mensen opnieuw in kaart te brengen en eventueel opnieuw te verwijzen. Eén hepatitis C patiënt (1,9%) had een indicatie voor een nieuwe verwijzing.

 

Het meest recente en grootste retrieval project tot nu toe, is in 2016 uitgevoerd in regio Utrecht, “REACH” genaamd (47). Zij hebben laboratoriumgegevens uit een viertal ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum) en een huisartsenlaboratorium uit de regio opgevraagd. Recente adresgegevens van de mensen die uit zorg verdwenen waren, vroegen zij op bij de Basisregistratie Personen (voor meer info zie de site van de Rijksoverheid). Zij nodigden 269 patiënten die uit zorg verdwenen waren en beschikbare adresgegevens hadden uit voor een herevaluatie op de polikliniek. Tot nu toe zijn 47 mensen op de polikliniek verschenen, waarvan 42 mensen nog steeds geïnfecteerd waren met chronische hepatitis C. Van deze 42 mensen zijn tot nu toe 28 mensen gestart met behandeling of is er een behandeling gepland.